Typ: Projekt implementering

Kategorier: Blogg Nyheter Uppdrag

IT Roadmap

Dilemmat – fortsätta med existerande IT struktur, jämte en mer eller mindre omfattande modernisering/ transformering,