Typ: Projekt implementering

Sourcing

Sourcing kan beskrivas som en strukturerad process, som innebär kritisk analys av organisationens spend, för att därefter