Fallstudier

Läs hur vi har hjälpt företag med bättre effektivitet och lönsamhet

Detaljhandel – Säljstöd

Detaljhandel – Säljstöd

Processutveckling, förändringsledning och implementering av IT-stöd

Hemtjänst – Onboarding

Hemtjänst – Onboarding

Processutveckling och implementering av IT-stöd

PEAB Byggservice
Logo

System för att hantering av förfrågan, offert samt projektstöd vid start och drift av projekt

Kommun i  Stockholmsområdet

Kommun i Stockholmsområdet

Upphandling (LOU), Bygga upp tjänst kring området RPA (Robot Process Automation)

Veidekke Bostad
Logo

Modernisering och konsolidering av affärsstödssystem och relaterade processer