Försäljning och Marknadsföring

Försäljning och Marknadsföring

Aktiviteter ett företag utför för att fånga kunders och potentiella kunders intresse för företagets erbjudande. Skapa  värde, bygga kundrelationer och komma till avslut.

Synen på försäljning och marknadsföring varierar från industri till industri, land till land, tillfälle till tillfälle och person till person. Men vi på Advince förstår att förutom rätt inställning, så krävs rätt metoder, stödsystem och tillvägagångssätt för att attrahera, utveckla och bibehålla kunder. Mycket har hänt och fortsätter att hända inom området. Vår digitala samtid ställer helt nya krav men erbjuder dessutom attraktiva nya möjligheter.

Vi stödjer företag kring modernisering av hela processen rörande arbetssätt såväl som val av stödsystem för effektiv hantering. Vi har ett holistiskt närmande till området. Vi lägger stor vikt vid hela kundresan, och inser att varje kontaktyta mellan företag och kund innebär omfattande möjligheter som måste tas i beaktning.

Vi har omfattande kompetens inom moderna plattformar rörande CRM, CX och BA och vi erbjuder tjänster från processförbättring och kravställning till konfigurering och implementering.

 


Vårt team

För mer information

Kontakt

Vill du diskutera Försäljning och Marknadsföring? Kontakta oss

Försäljning och Marknadsföring
Erbjudanden

Erbjudanden för bättre effektivitet och lönsamhet

Stöd Affärsfunktioner

Ämnesspecifik kompetens med behovsanalys och implementeringsstöd

Supply Chain Management
Sourcing
Human Resource Management
Försäljning och Marknadsföring
Ekonomi och Administration
Image Description

Strategiska Erbjudanden

Taktiska val inför strategisk förändring

Företagsförvärv och sammanslagningar
Ledarskap och Förändring
Vägval Affärssystem
Strategisk förändring i en Digital Samtid
IT Roadmap
Image Description