Ledarskap och Förändring

Ledarskap och Förändring

Vikten av acceptans och förståelse under pågående förändringsarbeten får inte underskattas. Detta gäller företagets ledning, såväl som personalen i sin helhet

Företag behöver stor beredskap och förmåga inför förändring. Kundens önskemål, preferenser, beteenden och tålamod är inte idag vad det var igår, och imorgon är det återigen annorlunda. Teknologier som stödjer design, utveckling och produktion skiljer sig från gårdagens på ett omfattande vis.

Att hänga med, hålla företaget och dess affär aktuell och i framkant, handlar om mycket mer än Processer, IT-stackar och Stödsystem. Den humana aspekten kräver allt större respekt. Vad tjänar en bred IT modernisering till, om inte personalen är med på tåget? Hur bäst hantera frågeställningar kring anpassning av tillgänglig mjukvara efter företagets nuvarande process – jämte justering av process, organisation och arbetssätt för att bäst dra nytta av ny tillgänglig funktionalitet.

Vi på Advince erbjuder dialog och formaliserande intervjuer för att säkra förståelse av nuvarande situation och utmaning, samt önskat uppnått slutmål. Osäkerheten är ofta stor, företagets strategiska alternativ är inte alltid tydliga, de tenderar dessutom att förändras över tid.

Vi arbetar med personal inom ledning såväl som drift och verksamhet. Vikten av individers förståelse och acceptans är central. Ett väl genomfört förändringsprojekt gör konstanta avvägningar under hela resans gång, från klargörande av nu-läge, via definition av lösning, till dess implementering. Vi arbetar med tolkning, coachning och guidning, vi strävar efter att personalen inte bara förstår anledningar bakom pågående förändringar, utan att man även trivs och aktivt bidrar till lyckad implementering, med löften om framtida resultatförbättringar.

 


Kontakt

Vill du diskutera Ledarskap och Förändring? Kontakta oss

Ledarskap och Förändring
Erbjudanden

Erbjudanden för bättre effektivitet och lönsamhet

Stöd Affärsfunktioner

Ämnesspecifik kompetens med behovsanalys och implementeringsstöd

Supply Chain Management
Sourcing
Human Resource Management
Försäljning och Marknadsföring
Ekonomi och Administration
Image Description

Strategiska Erbjudanden

Taktiska val inför strategisk förändring

Företagsförvärv och sammanslagningar
Ledarskap och Förändring
Vägval Affärssystem
Strategisk förändring i en Digital Samtid
IT Roadmap
Image Description