Ekonomi och Administration

Ekonomi och Administration

ERP – Enterprise Resource Planning beskriver ett verksamhetsövergripande systemstöd för processer och hantering av ekonomi och administration. Hur bäst hantera, implementera, optimera?

Vi arbetar brett och täckande med stöd för både förändring/effektivisering av processer och arbetssätt, såväl som utvärdering, kravställning, konfigurering och implementation av affärssystem och breda IT lösningar. 

Ekonomi och administration med kopplade affärssystem är ett område som under årens lopp utökas och förgrenas, ofta resulterande i komplexa svårhanterliga strukturer. I många fall förlitar man sig även på enkla Excel/Kalkylblad tillsammans med manuella rutiner, kanske blandat med en eller på marknaden tillgängliga plattformar. Dyr drift, låg effektivitet och minskad handlingsförmåga är typiska oönskade effekter.

Vi erbjuder kritisk analys av nu-läge och specificering önskad slutbild, med stor fokus på konsolidering och förenkling av existerande IT landskap. Vi arbetar med automatisering av processer, framtagande av flexibla rapporteringsstrukturer och stabil styrinformation. Vi har omfattande projektledningskompetens och arbetar även inom implementation och förverkligande.

 


Vårt team

För mer information

Kontakt

Vill du diskutera Ekonomi och Administration? Kontakta oss

Ekonomi och Administration
Erbjudanden

Erbjudanden för bättre effektivitet och lönsamhet

Stöd Affärsfunktioner

Ämnesspecifik kompetens med behovsanalys och implementeringsstöd

Supply Chain Management
Sourcing
Human Resource Management
Försäljning och Marknadsföring
Ekonomi och Administration
Image Description

Strategiska Erbjudanden

Taktiska val inför strategisk förändring

Företagsförvärv och sammanslagningar
Ledarskap och Förändring
Vägval Affärssystem
Strategisk förändring i en Digital Samtid
IT Roadmap
Image Description