Advinces Policy för personuppgiftshantering


Advince har fastslagit en ny policy för personuppgiftshantering. Se länk här för att ta del av policyn i sin helhet.

Syftet med denna policy är att säkerställa att Advince hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Begär borttagning från våra register

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.