IT Roadmap

Dilemmat – fortsätta med existerande IT struktur, jämte en mer eller mindre omfattande modernisering/ transformering, kräver analys och eftertanke. 

I många organisationer har verksamhetens och IT:s planering olika horisont och agenda. Bådas verklighet påverkas av en alltmer ökad förändringstakt och fokus på ”time to market” vilket kan skapa konkurrens mellan utvecklingsprojekt och de resurser som finns tillgängliga, och resultera i en suboptimering.

Då är det än mer viktigt med transparens mellan verksamhetens visioner och målbilder och en stark koppling till verksamhetens olika utvecklingsaktiviteter. Genom vårt ramverk IT Road Map tar Advince utgångspunkt i organisationens visioner, strategier och målsättningar och omsätter det i en verksamhetsutvecklingsplan, med process- och IT-förändringar som:

  • Stödjer affärsprocesser
  • Är kostnadseffektiv
  • Sätter användaren i fokus
  • Innebär låg risk

Advinces IT Road Map tar fram följande beslutsunderlag till er styrelse / företagsledning:

  • Mål/Vision – Var på den digitala kartan vill vi befinna oss tre till fem år från nu?
  • Nuvarande status – Var på kartan är vi idag?
  • Överbrygga gapet – Hur kan vi på bästa sätt röra oss mot önskad position?

 


Vårt team

För mer information

Kontakt

Vill du diskutera IT Roadmap? Kontakta oss

IT Roadmap
Erbjudanden

Erbjudanden för bättre effektivitet och lönsamhet

Stöd Affärsfunktioner

Ämnesspecifik kompetens med behovsanalys och implementeringsstöd

Supply Chain Management
Sourcing
Human Resource Management
Försäljning och Marknadsföring
Ekonomi och Administration
Image Description

Strategiska Erbjudanden

Taktiska val inför strategisk förändring

Företagsförvärv och sammanslagningar
Ledarskap och Förändring
Vägval Affärssystem
Strategisk förändring i en Digital Samtid
IT Roadmap
Image Description