Erbjudanden för bättre effektivitet och lönsamhet

Vi arbetar med ett flertal erbjudanden indelade i olika expertisområden. Vi utför riktade arbeten som stöd till specifika affärsfunktioner, samt bredare åtaganden med mera djupgående, strategiska ambitioner.

Strategy
Meeting

Advince och verksamhetsutveckling

Våra ledord för val av stöd för processer och arbetssätt har alltid fokus att:

Ändamålsenligt stödja affärsprocesserna

Vara kostnadseffektiva

Minimera risker – det kan exempelvis vara utdaterad digital teknik eller personberoenden

Ha hög användarvänlighet – Lösningarna skall vara intuitiva, Lätt att göra rätt!

Building blocks
Image Description

Är du redo att diskutera ett projekt med oss?

Snacka med oss
Fallstudier

Läs hur vi har hjälpt företag med bättre effektivitet och lönsamhet

PEAB Byggservice
Logo

System för att hantering av förfrågan, offert samt projektstöd vid start och drift av projekt

Kommun i  Stockholmsområdet

Kommun i Stockholmsområdet

Upphandling (LOU), Bygga upp tjänst kring området RPA (Robot Process Automation)

Veidekke Bostad
Logo

Modernisering och konsolidering av affärsstödssystem och relaterade processer

Vill du veta mer? Läs alla fallstudier