Uppköp och sammanslagning

Uppköp och sammanslagning

Vad behålla, vad modernisera/byta ut, hur optimera? Förhoppning från en sammanslagning är ofta att 1+1 är > 2. Hur bäst hantera detta ur ett IT perspektiv?

I samband med uppköp och sammanslagningar inom och mellan företag är behoven stora för genomgripande analyser. Två managementsystem kanske skall bli ett. Nya processer för tvärgående (sam-) arbete behöver ritas upp, best-practice internt, externt, före och efter bör beaktas.

På Advince har vi stark kompetens för att hantera IT-relaterad Due Diligence, utvärdera systemflora och effekter på organisation ur ett brett perspektiv. Rent generellt utförs dessa arbeten för sällan och när det väl genomförs sker det ofta på en ytlig nivå. Advince har hjälpt flera bolag och deras rådgivare med en verksamhets-orienterad analys av IT-situationen som ger besked om:

  • Hur väl mappar nya affärsprocesser och IT? Kommer det nya företaget fungera, tack vare, eller trots, sitt IT-stöd?
  • I vilken mån kommer IT-situationen att kräva stor investering och arbetsinsats under de första 100 dagarna, samt på längre sikt?
  • Skalbarhet – Är IT-plattformen skalbar och kan hantera tillväxt- och förändringsplaner som köparen aviserar? .  

 


Vårt team

För mer information

Kontakt

Vill du diskutera Uppköp och sammanslagning? Kontakta oss

Uppköp och sammanslagning
Erbjudanden

Erbjudanden för bättre effektivitet och lönsamhet

Stöd Affärsfunktioner

Ämnesspecifik kompetens med behovsanalys och implementeringsstöd

Supply Chain Management
Sourcing
Human Resource Management
Försäljning och Marknadsföring
Ekonomi och Administration
Image Description

Strategiska Erbjudanden

Taktiska val inför strategisk förändring

Uppköp och sammanslagning
Ledarskap och Förändring
Vägval Affärssystem
Strategisk förändring i en Digital Samtid
IT Roadmap
Image Description