Supply Chain Management

Med Supply Chain avser man flödet av pengar, varor och information från tillverkare till den slutliga kunden genom alla stegen i produktionen. Supply Chain Management handlar om planering, schemaläggning och kontroll av denna kedja. 

Supply och Supply Chain Management är ett brett område med ett flertal block och underfunktioner, som presenterar både krav och möjligheter. Att behärska, justera och optimera dessa, längs hela kedjan, ser vi på Advince som centralt. 

På Advince besitter vi omfattande kompetens på området, och vi har levererat ett stort antal projekt. Vår fokus ligger på verksamhetsutveckling drivet av förvändnings- och förbättringsprojekt. Vi erbjuder nulägesanalys, kravställning och jämförelse mot industri best-practice, vi stödjer val av adekvata IT lösningar och vi leder även projekt för smidig implementering. 

 


Kontakt

Vill du diskutera Supply Chain Management? Kontakta oss

Supply Chain Management
Erbjudanden

Erbjudanden för bättre effektivitet och lönsamhet

Stöd Affärsfunktioner

Ämnesspecifik kompetens med behovsanalys och implementeringsstöd

Supply Chain Management
Sourcing
Human Resource Management
Försäljning och Marknadsföring
Ekonomi och Administration
Image Description

Strategiska Erbjudanden

Taktiska val inför strategisk förändring

Företagsförvärv och sammanslagningar
Ledarskap och Förändring
Vägval Affärssystem
Strategisk förändring i en Digital Samtid
IT Roadmap
Image Description