Strategisk förändring i en Digital Samtid

Strategisk förändring i en Digital Samtid

Digitalisera är något vi gjort under de senaste 10-20 åren. Vad innebär, hur ska man ställa sig inför, hur skall man agera –  i en planerad digital transformation?

Digitalisering är en välanvänd term. Tolkningen av vad den egentligen innebär skiljer sig dock från person till person. Förståelsen kring och förmågan att praktiskt angripa digitaliseringens utmaningar och möjligheter varierar ännu mer. Tillsammans med våra partners har vi skapat ett omfattande program, Agil Digitalisering, för att göra konkret och praktiskt vad som för många fortfarande är abstrakt och komplicerat.

Man kan avskilja Klassisk Digitalisering som handlar om IT-modernisering, processförbättring och automatisering, från Digital Transformation som mer adresserar och utmanar företagets affärsmodell, erbjudande och kärn-värden. Båda koncepten är högst relevanta för företag som vill säkra sin position och hålla sig i framkant. Flertalet studier pekar på en uppenbar korrelation mellan hög digital mognad och starkare resultat och marknadsvärde.

Relativt sätt är dagens företag bättre på att adressera klassisk digitalisering än digital transformation. Agil Digitalisering syftar till att fylla detta gap, att guida företag med praktiska handgripliga steg och moduler för att succesivt öka graden av Digital Transformation för företaget.  

 


Kontakt

Vill du diskutera Strategisk förändring i en Digital Samtid? Kontakta oss

Strategisk förändring i en Digital Samtid
Erbjudanden

Erbjudanden för bättre effektivitet och lönsamhet

Stöd Affärsfunktioner

Ämnesspecifik kompetens med behovsanalys och implementeringsstöd

Supply Chain Management
Sourcing
Human Resource Management
Försäljning och Marknadsföring
Ekonomi och Administration
Image Description

Strategiska Erbjudanden

Taktiska val inför strategisk förändring

Företagsförvärv och sammanslagningar
Ledarskap och Förändring
Vägval Affärssystem
Strategisk förändring i en Digital Samtid
IT Roadmap
Image Description