Human Resource Management

Human Resource Management

Basprocesser och stödsystem för hantering av resursen personal inom ett företag eller organisation.

Företag och organisationer genomgår en förändring från att tidigare ha hanterat personal och relaterade frågor mera som en administrativ resursfråga, till att idag fästa större vikt vid de humana aspekterna och dess koppling till företagets affärsidé och verksamhet.

På Advince tar vi fäste på dessa förändringar i vårat arbete med helheten och val / rekommendation av lämpliga stödsystem såväl som dess implementering. Även om vår expertis inte ligger inom praktiskt dagligt arbete på personalavdelningen, har vi ingående erfarenheter och förmåga att rekommendera, specificera och implementera IT lösningar inom rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling och övrig personalvård. Utöver detta fäster vi stor vikt vid acceptans. Om personalen inte förstår och accepterar vad som ligger bakom planerade förändringar, kommer sällan dessa förändringar att ge positiva resultat.

Vårat fokus, var vi vill lägger vikten, är att säkra kopplingen till företagets strategi, mål, kultur, visioner och planer. Rätt stödsystem inom området är centralt för trivsel och attraktivitet och därmed även effektivitet såväl praktiskt som ekonomiskt.  

 


Vårt team

För mer information

Kontakt

Vill du diskutera Human Resource Management? Kontakta oss

Human Resource Management
Erbjudanden

Erbjudanden för bättre effektivitet och lönsamhet

Stöd Affärsfunktioner

Ämnesspecifik kompetens med behovsanalys och implementeringsstöd

Supply Chain Management
Sourcing
Human Resource Management
Försäljning och Marknadsföring
Ekonomi och Administration
Image Description

Strategiska Erbjudanden

Taktiska val inför strategisk förändring

Företagsförvärv och sammanslagningar
Ledarskap och Förändring
Vägval Affärssystem
Strategisk förändring i en Digital Samtid
IT Roadmap
Image Description