Vägval Affärssystem

Vägval Affärssystem

Alternativen vi står inför med avseende på IT-modernisering eller konsolidering – är många. Hur säkra rätt prioritering, hur bäst utvärdera investeringskalkylen, hur säkrar man rätt val. Frågorna är många. Vi har svaren.

Om nuvarande applikationer anses vara föråldrade, kostsamma eller av andra skäl inte ändamålsenliga, kan Advinces metodik Vägval Affärssystem vara en bra utgångspunkt. Vi erbjuder en studie som bedrivs i tre parallella spår:

  • Prioriterade krav och krav-uppfyllnad
  • Investeringskalkyl (ROI)
  • Användbarhet

Det viktigaste resultatet är kravställningen för ett nytt affärssystem, samt en sammanställning av de typiskt 3–5 slutkandidaterna till nytt system uttryckt i Krav-uppfyllnad, TCO/ROI och Användbarhet, jämfört med dagens miljö. Det är inte ovanligt att dagens lösning i detta läge framstår som ett attraktivt alternativ men oftast väljer man här en ny väg och kan med relativt god noggrannhet bedöma det ekonomiska utfallet av detta.

Om en fördjupad studie av t.ex. två finalkandidater krävs kan det typiskt innebära referensbesök, demo med kundföretagets egna data och liknande. Vi kan även medverka i kontraktsförhandlingar samt projektledning och beställarkompetens under införandet.  

 


Vårt team

För mer information

Kontakt

Vill du diskutera Vägval Affärssystem? Kontakta oss

Vägval Affärssystem
Erbjudanden

Erbjudanden för bättre effektivitet och lönsamhet

Stöd Affärsfunktioner

Ämnesspecifik kompetens med behovsanalys och implementeringsstöd

Supply Chain Management
Sourcing
Human Resource Management
Försäljning och Marknadsföring
Ekonomi och Administration
Image Description

Strategiska Erbjudanden

Taktiska val inför strategisk förändring

Företagsförvärv och sammanslagningar
Ledarskap och Förändring
Vägval Affärssystem
Strategisk förändring i en Digital Samtid
IT Roadmap
Image Description