Om oss

Advince – ett oberoende konsultföretag med fokus på strategisk verksamhetsutveckling och digitalisering


Mer än 15 års erfarenhet av strategisk verksamhetsutveckling och digitalisering

Förändring är en del företagets och organisationens vardag. Hur man ställer sig inför behov och möjligheter, hur man hanterar förverkligande och konsekvenser - är ofta avgörande för företagets resultat, varumärke och position på marknaden.

Är man för avvaktande riskerar man att bli passé. Går man för snabbt fram kan man ställas inför kostsamma konsekvenser.

På Advince förstår vi detta i djupet. Vi har under åren byggt upp kompetens för att kunna adressera komplexa frågeställningar inom ett brett område. Vårt fokus ligger på att stödja företag och organisationer med rätt strategi och exekevering i rätt tid.

Våra analysmetoder tar hänsyn till såväl individens situation som organisationens behov av förändringar, utifrån de möjligheter en allt ökande digital utveckling medger.

Med oberoende menar vi att någon koppling till produkt- eller tjänsteleverantörer inte finns. Vi agerar utifrån dig som kund och för ditt bästa.

Konsultbolaget har funnits i Stockholm sedan 2005.


Vår syn på

värdeskapande insatser

SVG

Vi hjälper er till bättre lönsamhet

Högre effektivitet och förbättrad lönsamhet eller reducerad kostnadsnivå. Vi har erfarenhet från många lyckosamma förändringsuppdrag med stor verksamhetspåverkan och god resultateffekt.

SVG

Ge förändringsmandatet till verksamheten

Bryt ner den traditionella indelningen mellan management/verksamhet och dess stödsystem för att öka takten i organisationens förändringsarbete. Vi förstår vikten av att säkra samförstånd och acceptans, genom hela organisationen, innan, under och efter ett förändringsprojekts genomförande.

SVG

Ni drar nytta av vår erfarenhet

Våra konsulter har erfarenhet från linjeansvar, besitter djup verksamhetskompetens samt förståelse kring såväl de krav på förändring som samhälle och industri driver, samt systemens och teknikens utveckling.

Vill du veta mer? Visa alla erbjudanden
Vi kunde aldrig drömma om att vi skulle få så mycket funktionalitet levererat i rätt tid till budgeterad kostnad.

Bitr. regionchef

PEAB Byggservice
Image Description
Vårt team

Partners

För att adressera vår kärnverksamhet, huvudsakligen inom förändringsledning, organisation, process och kravställning, arbetar vi i nära samarbete med partners. Gruppen består av seniora konsulter med bred erfarenhet och stark förmåga att leverera enskilt, eller i samarbete för mera omfattande och komplexa projekt.

Nätverk

För att klara av än bredare engagemang och för att kunna skjuta till fler resurser då så krävs har Advince dessutom ett ytterligare omfattande nätverk av kvalificerade konsulter, var och en expert på sitt respektive område.

Sinfra ramavtalsleverantör

Vi är ramavtalsleverantör hos Sinfra en stämpel på att vi lever upp till hårda krav gällande kvalitet och hållbarhet.

sinfra.se

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och hur vi kan hjälpa dig

Kontakta oss