Sourcing

Sourcing

Sourcing kan beskrivas som en strukturerad process, som innebär kritisk analys av organisationens spend, för att därefter använda den för affärsbeslut om anskaffning av varor och tjänster mer effektivt och med större verkan.

Vi erbjuder rik kompetens inom Sourcing som affärsdisciplin ur ett brett perspektiv, med fokus på tjänster kring utformning och implementering av rätt leverantörs- och inköpsstrategier.

Vi arbetar med kritisk analys av organisationens behov, processer och verktyg, men även dess kategorihantering, spend samt förbrukning. Baserat på detta kommer vi med rekommendationer för ökad effektivitet vad gäller arbetssätt, konsumtion, anskaffning och kostnadshantering.

Vi arbetar med flertalet av de bredare stödsystemen inom området, men har även kompetens inom ett antal nischer.  

 


Kontakt

Vill du diskutera Sourcing? Kontakta oss

Sourcing
Erbjudanden

Erbjudanden för bättre effektivitet och lönsamhet

Stöd Affärsfunktioner

Ämnesspecifik kompetens med behovsanalys och implementeringsstöd

Supply Chain Management
Sourcing
Human Resource Management
Försäljning och Marknadsföring
Ekonomi och Administration
Image Description

Strategiska Erbjudanden

Taktiska val inför strategisk förändring

Företagsförvärv och sammanslagningar
Ledarskap och Förändring
Vägval Affärssystem
Strategisk förändring i en Digital Samtid
IT Roadmap
Image Description