Sida avropar Advince från ESV-ramavtal

SidaMyndigheten Sida har avropat Advince från ramavtal för ”oberoende konsulttjänster för administrativa it-system avseende områdena ekonomi och personal”.

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom sitt arbete och tillsammans med andra bidrar de till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.

Gillar du denna artikeln? Prenumerara på vårt nyhetsbrev.