Pilotstudie på myndigheter om TBM

ESV genomför ett pilotuppdrag tillsammans med åtta myndigheter om att undersöka möjligheten att användandet av ett gemensamt och internationellt accepterat ramverk, TBM, Technology Business Management. Detta för att bland annat kunna göra jämförelser av it-kostnader mellan olika enheter och bättre ta tillvara digitaliseringens möjligheter. För detta tar ESV stöd av Advince och uppdraget har hittills resulterat i en rapport till Regeringskansliet Pilotprojekt om ramverk för it-kostnader (TBM)

Vidare analys av möjligheterna att använda ramverket TBM har tilldelats Advince för att förbereda inför Digitaliseringsmyndighetens övertagande av ansvaret under hösten 2018.

Gillar du denna artikeln? Prenumerara på vårt nyhetsbrev.