Oklar målsättning – en källa till digital stress

Image Description
Carlolof Borgudd 15 september, 2021
Dela:

I tider som präglas av automatisering, digitalisering och höga optimeringskrav så finns det enorma möjligheter till ökad effektivitet och minskade kostnader i såväl det långa som det korta loppet. Men samtidigt kan förändringstrycket och otydliga målsättningar leda till stress då många upplever att man måste anpassa sig till rådande trender. Därför är det viktigt med tydliga mål och en konkret digitaliserings- och förändringsplan.

I många företagsledningar och styrelser förekommer idag svepande diskussioner om behovet av att genomföra större digitala förändringar men där man ofta saknar kompetens och erfarenhet av detta.  

Ett nytt landskap växer fram 

Såväl Sverige som världen i stort står inför ett spännande och pågående skifte. Det är numera väldigt få som kan undvika att förhålla sig till nya IT-tjänster, digitala hjälpmedel, nya informationsflöden och allt annat som hör vår digitala samtid till. Allt fler får även upp ögonen för hur viktigt det är att ha en tydlig målsättning för hur man planerar att ta ställning till digitalisering, artificiell intelligens och molnbaserade tjänster. Ofta för att det medför påtagliga möjligheter till effektivisering, men även då det upplevs finnas indirekta krav från såväl leverantörer och kunder som konkurrenter.

Allt fler upplever att situationen i stor utsträckning bidrar till stress. Särskilt på ledningsnivå där gamla principer och styrmetoder inte längre nödvändigtvis är tillämpliga. Upplevelsen att man behöver digitalisera för att hänga med är i många fall mer påtaglig än vad som egentligen krävs för effektiv implementering av automatiserade och digitala tjänster.

Konkretisering som botemedel mot stress

Att tillämpa digitala och automatiserade tjänster i verksamheten leder i de flesta fall till betydande fördelar. Både när det gäller framtida uppskalning eller förändringar som digital effektivitet i dagens situation. Så att det inom många företag finns en känsla av det är bråttom, att man här och nu behöver ta ställning är långt ifrån överraskande. Särskilt då många ser hur omvärlden ständigt tar allt större steg mot fullständig digitalisering. Av naturliga skäl vill ingen hamna på efterkälken, och när det i många fall verkar som att digitaliseringstakten ökar är det naturligt att vilja reagera.

Även om denna sorts känslor helt klart är grundade i en korrekt utvärdering av vad som pågår så är det samtidigt en dålig idé att låta känslorna övergå i ren och skär reaktivitet utan reflektion. För om digitaliseringsbeslut förankras i en känsla av att saker och ting är brådskade, så ökar risken drastiskt för såväl digital stress som långsiktigt dåliga beslut. Att konkretisera digitaliseringsplanen blir därför en motpol till osäkerhet och otydliga målsättningar.

Kompetens, planering och strategiskt utförande

Att allt fler företag väljer att implementera digitala strategier med till exempel automatisering och artificiell intelligens är en tydlig indikation på att det är något som alla behöver förhålla sig till.  Och det finns definitivt en risk att hamna efter. Men för att den egna övergången ska bli ändamålsenligt så är det oerhört viktigt att anpassa besluten utifrån den egna verksamhetens förutsättningar, krav och behov.

Därför bör varje beslutssituation angående digitalisering ske utifrån en kontext där man har satt tydliga ramar och riktlinjer för vad man vill uppnå. Genom att ha rätt kompetens och erfarenhet samt noggrant planera digitaliseringsprocessen så skapar man rätt förutsättningar för långsiktigt relevanta beslut som samtidigt inte bidrar till den digitala stressen. Och detta är vad som i många fall kommer att vara vad som särskiljer en lyckad digitaliseringsprocess från dålig implementering.

Gillar du denna artikeln? Prenumerara på vårt nyhetsbrev.