Nyttan med kategoristyrt inköpsarbete – med Hans Lindblom, Spend By Exitia och Advince.

Kategoristyrt inköpsarbete, Category Management, är en metodik som införts i många företag och organisationer. Detta i syfte att effektivisera och fokusera inköpsarbetet till de inköpskategorier eller områden där störst effekt kan uppnås. Trots bra planering och stort engagemang med goda intentioner, leder arbetet inte alltid till de effekter som eftersträvas.

För att få kontroll på och följa förbättringar i ett framgångsrikt förändringsarbete krävs en bra organisation med kompetenta resurser, effektiva uppföljningsmetoder och ett anpassningsbart analysverktyg.

Välkommen på vårt seminarium

Nyttan med kategoristyrt inköpsarbete

Vi tittar på hur inköpsarbetet, inte bara ur ett strategiskt perspektiv, utan även på vad som krävs av organisationen för att hur det skall planläggas, initieras och bli verklighet. Detta med hjälp av Hans Lindblom, tidigare inköpsdirektör i olika internationella bolag, Andreas Olivin, erfaren inköpschef, som presenterar ett modernt analysverktyg samt våra erfarna medarbetare Måns Fajerson och Carlolof Borgudd.

  • Hans Lindblom, tidigare VP Global sourcing Cargotec och SVP NCC
  • Andreas Olivin, tidigare inköpschef inom läkemedels- och fordonsindustri, initiativtagare och grundare till analysföretaget Spend By Exitia
  • Advince har många manårs erfarenhet av att bistå offentlig förvaltning och ledande företag att konsistent prestera bättre än sina branschkollegor och därmed leverera maximal effekt på de insatser som görs. Bland kunderna återfinns alla de ledande Private Equity-aktörerna i Norden och London, flera av Nordens ledande företag samt offentlig sektor i Sverige.
    Advince är seniora och oberoende rådgivare där affärsutveckling och IT överlappar.

Tid: 6:e februari kl 15.30–19.00
Plats: Strandvägen 7A
Registrering från kl 15.30, kaffe och förfriskningar
Seminariet startar kl 16.00.
Mingelstund med dryck och enklare förtäring mellan kl 18.00-19.00
Anmälan sker senast 1 februari till seminarium@advince.se

Gillar du denna artikeln? Prenumerara på vårt nyhetsbrev.