Nyhetsbrev vår 2019

  • Ny partner, Tim Sönderskov
  • Advince certifierar sina konsulter i ramverket TBM—Technology Business Management
  • Konceptet Inköpsanalys tas väl emot av våra kunder
  • Nätverket växer, drygt 30 seniora medarbetare med bred kompetens
  • Seminarium Kategoristyrning och inköpsanalys
  • Nya kunder i ett urval

Ny partner, Tim Sönderskov

Tim Sönderskov, tidigare CEO på driftbolaget Devinix, är ny partner i Advince sedan årsskiftet. Tim kompletterar teamet med sin kompetens inom IT Governance, ledarskap inom IT/IS, projekt- och förändringsledning samt SAP.

Vi är mycket nöjda med att få in Tim i teamet för vår satsning framåt, säger Carlolof Borgudd, senior partner.

Advince certifierar sina konsulter i ramverket TBM—Technology Business Management

Användning av ramverket TBM ökar förutsättningarna korrekta beslut och IT-, finans- och affärsverksamheten får en mer transparent möjlighet att tillsammans värdera situationen. När IT-kostnaderna hanteras enligt ramverkets standardiserade taxonomi och beskrivningsmodell skapas bättre underlag för både budgetarbete och investeringar.

Advinces nya partner Tim Sönderskov ser ”TBM som ytterligare verktyg i arbetet att stödja våra kunders strategiska hantering av IT/IS”.

Konceptet Inköpsanalys tas väl emot av våra kunder

Tillsammans med Spend by Exitia har Advince både vidareutvecklat metodiken i tjänsten Inköpsanalys och tecknat avtal med flera kunder.

Genom verktyget får vi en förbättrad detaljnivå och säkerhet i de analyser som görs av inköpsverksamheten vilket leder till bättre förslag på förändringar och tydliggör de besparingar som kan uppnås, säger Måns Fajerson, senior partner.

Nätverket växer, drygt 30 seniora medarbetare med bred kompetens

Vi fortsätter på den inslagna vägen att rekrytera erfarna medarbetare, ofta tidigare linjechefer, till vårt nätverk som växt till närmare 30 konsulter. Två av dem är:

Jerker Bergström, förstärker Advince med sin kompetens och erfarenhet inom områden som portföljhantering, projekt- och förändringsledning, samt hantering av strategi- och affärsplaner. Jerker kombinerar förståelse för affärsmöjligheter och önskade effekter med en djup teknisk förståelse för IT-lösningar, parat med en förmåga att leverera och få det gjort.

Kristoffer Gustafsson, kompletterar Advince med sin kompetens inom IT Governance och infrastruktur, projektledning, upphandlingar, outsourcing/insourcing, förändringsprocesser och konsolidering. Kristoffer har en mångårig erfarenhet som IT-chef.

Seminarium Kategoristyrning och inköpsanalys

Den 6 februari höll Advince ett seminarium om kategoristyrning och inköpsanalys.

Vi tittade på hur inköpsarbetet, inte bara ur ett strategiskt perspektiv, utan även på vad som krävs av organisationen för att hur det skall planläggas, initieras och bli verklighet. Detta gjordes med hjälp av Hans Lindblom, tidigare inköpsdirektör i olika internationella bolag, Andreas Olivin, erfaren inköpschef, som presenterar ett modernt analysverktyg samt våra erfarna medarbetare Måns Fajerson och Carlolof Borgudd.

Ta del av ett sammandrag av seminariet här!

Gillar du denna artikeln? Prenumerara på vårt nyhetsbrev.