Lyckad digitalisering kräver kontroll på IT-spend

Image Description
Carlolof Borgudd 16 februari, 2021
Dela:

Digitalisering är numera något som alla verksamheter behöver förhålla sig till. Såväl privata som offentliga. Den pågående övergången till molnbaserade tjänster och helt digitala kanaler påverkar alla, ofta med ökande IT-spend som resultat. För att digitaliseringen ska bli lyckad så måste man ha koll på verksamhetens IT-spend.

Begreppet IT-spend åsyftar i grund och botten hur mycket pengar en verksamhet spenderar på nätbaserade tjänster, applikationer, datorutrustning, förvaltning och support samt allt däremellan som hör informationsteknologi till. Inte sällan visar såväl ledning som verksamhet intresse och har önskemål på att denna utgiftspost i så stor utsträckning som möjligt hålls under kontroll.  Anledningen är att det i många fall finns betydande belopp att spara på att vara särskilt noggrann vid val av IT-tjänster. Men varför bör man se till att ha koll på sin IT-spend för att få ut det mesta av digitaliseringsprocessen? Vi har tagit en närmare titt på IT-spend och hur viktigt det faktiskt är för framgångsrik och långsiktig digitalisering.

Optimeringar inom IT-spend skapar handlingsutrymme

Digitala tjänster handlar i många fall i grund och botten om att optimera befintliga processer, och säkerställa mer strömlinjeformade utföranden. Ett typexempel på detta är när man flyttar egen serverdrift eller andra applikationstjänster till molnet, med följd att man helt enkelt kan kapa hårdvaru- och personalkostnader till följd av att hantering och underhåll hanteras i tjänsten och felsökning i många fall inte längre behöver ske på plats.

Men alla tjänster är långt ifrån stöpta i samma mall. Noggrant urval och fokus på tjänster som är relevanta för ändamålet kan göra underverk när det kommer till att minimera kostnader.

Alltför ofta finns det däremot föreställningen att det inte är särskilt avgörande hur mycket pengar som spenderas på just IT. Detta hör ihop med långlivade idéer om att all IT-spend i slutändan kommer att leda till bättre optimering och därmed ökade intäkter. Ska sanningen fram så är det motsatta faktiskt mer troligt.

Att välja digitala tjänster utifrån faktiska behov

En viktig del av modern IT-spend är att ekonomisk optimering ska vara en given del av beslutsprocessen. Genom att först vara väldigt noggrann med att precisera exakt vilka behov som föreligger, kan man därefter säkerställa att man inte betalar för mer resurser än nödvändigt. Samtidigt får man även möjligheten att positionera flera tjänstemässigt lika, men prismässigt olika, IT-tjänster mot varandra.

Men denna sorts process ställer väldigt stora krav på såväl beslutsfattare som de som har hand om verksamhetens faktiska digitalisering. För om man undervärderar det faktiska behovet så löper man samtidigt risk att hämma framtida tillväxt. 

Värdebaserad IT-spend för långsiktigt gynnsamma val

För att säkerställa att digitaliseringen blir så effektiv och prisvärd som möjligt är det därför avgörande att först och främst reda ut såväl förväntat som faktiskt värde av varje IT-relaterat beslut. Då blir kostnadskontroll och framtida expansion fullt realistiska utkomster.

En fungerande och hållbar IT-strategi kan inte uteslutande fokusera på vare sig att minska omkostnader eller bara säkerställa heltäckande tjänster. Den gyllene mellanvägen som leder till lyckad digitalisering och framtidssäkrade val är att ha koll på IT-spend samtidigt som man kontinuerligt utvärderar hur väl tjänsterna lever upp till såväl ekonomiska som praktiska förväntningar.

Gillar du denna artikeln? Prenumerara på vårt nyhetsbrev.