ESV anlitar Advince för flera uppdrag

Advince har på kort tid blivit anlitade av ESV för en handfull uppdrag:

  • Under hösten genomfördes en fallstudie av avrop på ESV:s ramavtal för Ekonomisystem. Fem myndigheter besöktes, spridda i Sverige och av varierande storlek.
  • I arbetet att stärka myndigheter som avropat ovan nämnt ramavtals förvaltningssituation har Advince tagit fram tips och råd för dialog med leverantör, förvaltningsorganisation etc.
  • ESV tar stöd av Advince för att genomföra sitt uppdrag att tillsammans med ett antal myndigheter undersöka möjligheten att använda ett gemensamt och internationellt accepterat ramverk för att bland annat kunna göra jämförelser av it-kostnader och kundnöjdhet samt för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Gillar du denna artikeln? Prenumerara på vårt nyhetsbrev.