Contact us

Office phone: +46 (0)8 519 420 50
Email us: info[at]advince.se
Address: Hufvudsta Gård, Sjölängan, 171 73 Solna

To contact an individual, please click their profile below

General Enquiries

We'll get back to you in 1-2 business days.

Our team

Partners

För att adressera vår kärnverksamhet, huvudsakligen inom förändringsledning, organisation, process och kravställning, arbetar vi i nära samarbete med partners. Gruppen består av seniora konsulter med bred erfarenhet och stark förmåga att leverera enskilt, eller i samarbete för mera omfattande och komplexa projekt.

Network

To contribute more resources when required, Advince has an additional extensive network of qualified consultants, each an expert in their respective field.