About us

Advince – ett oberoende konsultföretag med fokus på strategisk verksamhetsutveckling och digitalisering


Oberoende konsultföretag med fokus på strategisk verksamhetsutveckling och digitalisering

Våra analysmetoder tar höjd för såväl individens situation som organisationens behov av förändringar, utifrån de möjligheter en allt ökande digital utveckling medger.

Med oberoende menar vi att någon knytning till produkt- eller tjänsteleverantörer inte finns. Vi agerar utifrån dig som kund och för ditt bästa.

Våra seniora konsulter har vardera mer än 15 års erfarenhet av förändringsprocesser i verksamheter av varierande slag och storlek. Våra kunder är stora och medelstora företag och organisationer, ofta stadda i hög förändringstakt. Vi arbetar ofta som ett kompetens- och resurstillskott för att både avlasta och undvika slöseri av kundens egna, ofta hårt, belastade resurser samtidigt som det ofta ger den bästa kompetensmixen och därmed den mest effektiva förändringsorganisationen.

Advince hjälper företag och organisationer att se nya möjligheter, utmana, förändra och utveckla inom områden som berör verksamhetsförändringar med både ”digitaliserande inslag som digital utveckling, IT-strategier/ Road Map samt processförändringar.


Vår syn på

värdeskapande insatser

SVG

Låt oss hjälpa er till bättre lönsamhet

Högre effektivitet och förbättrad lönsamhet eller reducerad kostnadsnivå. Vi har erfarenhet från många lyckosamma förändringsuppdrag med stor verksamhetspåverkan och god resultateffekt.

SVG

Ge förändringsmandatet till verksamheten

Bryt ner den traditionella indelningen mellan management/verksamhet och dess stödsystem för att öka takten i organisationens förändringsarbete. Vi förstår också vikten av att säkra samförstånd och acceptans, genom hela organisationen, innan, under och efter förändringsprojekt.

SVG

Vår erfarenhet

Våra konsulter har erfarenhet från linjeansvar, besitter djup verksamhetskompetens samt förståelse kring såväl de krav på förändring som samhälle och industri driver, samt systemens och teknikens utveckling.

What to know more? See all our services
Vi kunde aldrig drömma om att vi skulle få så mycket funktionalitet levererat i rätt tid till budgeterad kostnad.

Bitr. regionchef

PEAB Byggservice
Image Description
Our team

Partners

För att adressera vår kärnverksamhet, huvudsakligen inom förändringsledning, organisation, process och kravställning, arbetar vi i nära samarbete med partners. Gruppen består av seniora konsulter med bred erfarenhet och stark förmåga att leverera enskilt, eller i samarbete för mera omfattande och komplexa projekt.

Network

To contribute more resources when required, Advince has an additional extensive network of qualified consultants, each an expert in their respective field.

Sinfra ramavtalsleverantör

Vi är ramavtalsleverantör hos Sinfra en stämpel på att vi lever upp till hårda krav gällande kvalitet och hållbarhet.

sinfra.se

Want to know how we can help you?

Contact us today to discuss your requirements and see if Advince is the solution for you

Contact us