E-handel på Upphandlingsmyndigheten

Advince har, genom vårt ramavtal med ESV för oberoende konsulttjänster för administrativa it-system inom området ekonomi, blivit avropade av Upphandlingsmyndigheten för att förbättra myndighetens e-handelsrutiner.

Uppdraget genomfördes under 2017 och omfattade uppsättning av processer och verktyg för en e-handelslösning samt framtagande av manualer för användare. En inköpshandbok togs fram för att Upphandlingsmyndighetens personal skulle få en bra bild av hur man arbetar på ett modernt och effektivt sätt med inköp. Handboken kommer även att ligga till grund för hur man inom andra myndigheter ska jobba med dessa frågor.

Gillar du denna artikeln? Prenumerara på vårt nyhetsbrev.