Digital stress:

Image Description
Carlolof Borgudd 14 juni, 2021
Dela:

En problematisk trend eller ett nytt normalläge??

Under pandemin har det på många håll uppmärksammats hur vi ändrat våra vanor på många sätt, kanske främst genom ett ökat hemarbete och färre sociala kontakter i yrkeslivet. Många spår att trenden med hemarbete kommer fortsätta framgent för många grupper. Arbetsplatsen kommer fortsätta att vara några steg bort.

Den pågående förändringen i samhället med en allt ökande digitalisering, användning av sociala medier och internet i allmänhet ger påfrestningar på såväl den individuella som den kollektiva stressnivån. Allt fler upplever att den ständiga uppkopplingen vid hemarbete på ett paradoxalt sätt skapar nya problem samtidigt som den bidrar till ökad effektivitet. Inom många organisationer har man konstaterat att utvecklings-, förändrings- och genomförandeprojekt fungerat alldeles utmärkt i denna nya situation. 

Men vad är digital stress och hur hanterar man det?

Det senaste decenniet har populariserat många begrepp vars gemensamma nämnare är internet. Sakernas internet, sociala medier, videokonferenser och digitala möten är i grund och botten uttryck för hur vi använder internet för att få större kontroll över både jobb och vardag. Men något som blivit tydligt är att den ständiga uppkopplingen ofta skapar stress. Och statistiken pekar mot ett tydliga samband när stressrelaterade symptom numera har ökat på bred front i samtliga yrkesgrupper.

Ständig uppkoppling

Vad som kännetecknar den digitala stressen är att enskilda individer upplever stress till följd av att de känner att de på ett eller annat vis behöver vara ständigt tillgängliga. Exakt hur det artar sig beror i stor utsträckning på vilken yrkesroll man har. Bland chefer är det vanligt att uttrycka en viss känsla av maktlöshet i och med att förväntningar på ett digitaliserat arbetssätt gör att de måste vara ständigt uppkopplade och samtidigt skapa förutsättningar för att andra ska kunna vara uppkopplad. Detta resulterar i mer eller mindre dubbel stress. Ofta är rädslan för att missa väsentlig information en tydlig bidragande faktor.

Fyra praktiska förhållningssätt för att hantera digital stress

Exakt hur man axlar den digitala stressen kommer alltid att behöva anpassas till enskilda förutsättningar. Men här kommer fyra praktiska sätt att hantera såväl rådande som tilltagande digital stress.

  1. Fokus på en sak i taget. När man växlar mellan uppgifter så måste hjärnan lägga mer energi på att orientera sig än att på faktiskt utföra saker. Det är nästan alltid bättre att slutföra en uppgift innan man byter till nästa.
  2. Undvik administrativa lösningar på praktiska problem. Alltför ofta så försöker man lösa problem genom att ändra definitioner. Detta leder ofta till mer stress. Försök därför alltid att fokusera på praktisk problemlösning.
  3. Var inte rädd för att öppna upp. Genom att uppmärksamma problemet och göra andra delaktiga i lösningen så har man tagit ett stort steg mot att hantera situationen. Att synliggöra problem säkerställer att alla inkluderas.
  4. Sluta tidsoptimera. Ofta så lockas vi av tanken att allt går att tidsoptimera så länge man tillämpar rätt tekniska lösning. Acceptera istället att saker och ting måste ta tid. Det finns sällan genvägar för att hantera saker som helt enkelt måste få ta tid.

Allra viktigaste att poängtera är nog att man måste acceptera att det aldrig går att kontrollera allt som pågår. Och att tidsåtgång är ett nödvändigt ont. Genom att fokusera på vad som krävs här och nu kan man göra mycket för att undvika den digitala stressen. Men i många fall kräver det att vi slutar förlita oss helt och hållet på digitala hjälpmedel, och istället förlitar oss på våra egna förmågor.

Gillar du denna artikeln? Prenumerara på vårt nyhetsbrev.