Sven Helander

Senioronsult

Svens breda kompetens inom verksamhetsstyrning och modellering för ekonomisk uppföljning förstärker våra team inom områden för ekonomi och M&A.

Sven går ofta in i Interim Management-roller som ekonomichef och business controller där ledningsarbete, affärsutveckling och säljprocesser blir naturliga arbetsuppgifter. Sven verkar även inom projektledande roller vid implementering och utveckling av ekonomiska uppföljningsmodeller med tillhörande IT-stöd.

Vårt team

Partners

För att adressera vår kärnverksamhet, huvudsakligen inom förändringsledning, organisation, process och kravställning, arbetar vi i nära samarbete med partners. Gruppen består av seniora konsulter med bred erfarenhet och stark förmåga att leverera enskilt, eller i samarbete för mera omfattande och komplexa projekt.

Nätverk

För att klara av än bredare engagemang och för att kunna skjuta till fler resurser då så krävs har Advince dessutom ett ytterligare omfattande nätverk av kvalificerade konsulter, var och en expert på sitt respektive område.