Stefan Roos
Kompetenser
Certifierad verksamhetsarkitekt
Projekt- och programledare
Operativ och affärsmässig förvaltningsstyrning
Förvaltningsledare
ITIL
PM3
Utbildning
Leading SAFe, 2017, Astrakanmetoden och verksamhetsutveckling
Verksamhetsmodellering med RUP/UML
Resultatinriktad Enterprise Architecture
ITIL-utbildning Foundation v 2 och 3 certifiering
Pejl i projekt
Certifierad Verksamhetsarkitekt
IRM Processutveckling
+46 (0)73 231 36 85
stefan.roos@advince.se
LinkedIn

Stefan Roos

Seniorkonsult/Partner

Stefan har en stark drivkraft, med hög lojalitet och leveransfokus mot uppdragsgivaren, där affärsvärde och verksamhetens bästa sätts i första rummet. Snabb, effektiv, noggrann, prestigelös, och rolig att jobba ihop med, är också egenskaper som uppdragsgivarna brukar nämna i sammanhanget.

Som Certifierad Verksamhetsarkitekt (Enterprise Architect) har Stefan använt sina kunskaper för att kartlägga informationsstrukturer/datamodeller, begreppsmodeller och visualisera processbeskrivningar och kartlagt IT-infrastruktur, vilket är grunden till all verksamhetsutveckling.

Efter att ha praktiserat sina kunskaper i utmanande arkitekturtunga uppdrag över ett decennium brinner Stefan fortfarande för effektiv informationsanvändning och informationens livscykel.

 • 2020

  Systemarkitektur

 • 2017-2019

  Projektledare

  Ansvarig för att driva införandet av nytt webbaserat kreditberedningssystem med digital signering. Applikationen är en extern tjänst med integrationer mot tredjepartsprodukter för digital signering och bassystem banktjänster. Införandet sker i samarbete med extern systemleverantör.

 • 2017

  Förvaltningsledare

  Ansvarade för 3 olika kreditberedningssystem genom hela livscykeln från krav till release. Med koordinering mot externa systemleverantörer och outsourcad drift. Hantera support, incidenter och change, samt vara kontaktyta mot verksamheten.

 • 2015-2016

  IT-koordinator

  Stefan hade rollen som informations- och verksamhetsarkitekt samt infrastrukturarkitekt med ansvar för att etablera driftmiljöer och specificera integrationer och koppling till datawarehouselösningen och andra applikationer i ett av Sidas största IT-projekt. Uppdraget omfattade att byta ut två föråldrade applikationer hanterade ekonomisk och statistisk uppföljning av biståndsarbete och elektronisk fakturahantering. Verksamhetsbehovet var att få både bättre ekonomisk och statistisk uppföljning med moderna verktyg och ett bättre betalningsflöde.

Vårt team

Partners

För att adressera vår kärnverksamhet, huvudsakligen inom förändringsledning, organisation, process och kravställning, arbetar vi i nära samarbete med partners. Gruppen består av seniora konsulter med bred erfarenhet och stark förmåga att leverera enskilt, eller i samarbete för mera omfattande och komplexa projekt.

Nätverk

För att klara av än bredare engagemang och för att kunna skjuta till fler resurser då så krävs har Advince dessutom ett ytterligare omfattande nätverk av kvalificerade konsulter, var och en expert på sitt respektive område.