Per Braun
Kompetenser
Program- och projektledning
Förändringsledning
Processutveckling
Spansktalande
Utbildning
Civilingenjör industriell ekonomi, Linköpings universitet
Certifierad förändringsledare, Prosci / ADKAR
Diverse utbildningar inom Ledning(Chef), Projektledning, Förändringsledning,

Per Braun

Seniorkonsult

Per passar som bäst när utmaningar är en kombination av verksamhet, organisation,affär, teknik och kultur. I min roll som chef, informell ledare och projektledare har jag visat mycket god förmåga att motivera och entusiasmera medarbetare med vitt skilda kompetenser och bakgrund att göra sitt yttersta och lösa svåra uppgifter tillsammans.

 • 2018

  Standardisering av försäkringsinformation (Försäkring)

  Programledare för DEFFA (Digital Effektiv Försäkrings-administration För Alla) Målet med projektet var att digitalisera den pappersbaserade administrationen av pensionsförsäkringar i Sverige. Man ville förenkla, effektivisera, sänka kostnader och öka kvalitén på administrationen.

 • 2009-2019

  E-handel

  Affärsutvecklare och CIO. Företaget hade fysiska butiker och E-handel. Genomfört upphandling och installation av affärssystem och en E-handelsplattform och en mängd molnbaserade system/tjänster. Digitalisering av processer är centralt för branschen .

 • 2011

  Solvens II Compliance

  Genom rollen som utrednings- och projektledare för Solvens II - rapportering på Swedbank Försäkring AB på uppdrag av CFO genomfördes projektet som tog fram och implementerade processer och IT-stöd för rapporteringen. Projektet kartlade nuläget för processerna, tog fram nyläget tillsammans med ledningen, och planerade för samt införde processförändringen. Projektet drev även fram beslut på en ny strategisk IT-plattform där ett nytt Datawarehouse och ett BI-verktyg var de viktigaste delarna.

Vårt team

Partners

För att adressera vår kärnverksamhet, huvudsakligen inom förändringsledning, organisation, process och kravställning, arbetar vi i nära samarbete med partners. Gruppen består av seniora konsulter med bred erfarenhet och stark förmåga att leverera enskilt, eller i samarbete för mera omfattande och komplexa projekt.

Nätverk

För att klara av än bredare engagemang och för att kunna skjuta till fler resurser då så krävs har Advince dessutom ett ytterligare omfattande nätverk av kvalificerade konsulter, var och en expert på sitt respektive område.