Nigel Claridge

Seniorkonsult

Användarvänlighet i applikationer och tjänster är något Advince håller högt. Inom dessa frågor samarbetar vi ofta med Nigel Claridge.
Nigel är specialiserad inom användarvänlighet, användbarhet och användarcentrerad design. Han hjälper företag att uppnå organisations- och affärsmässiga mål genom en balans mellan ny teknologi, korrekt funktionalitet och användbarhet.

Vårt team

Partners

För att adressera vår kärnverksamhet, huvudsakligen inom förändringsledning, organisation, process och kravställning, arbetar vi i nära samarbete med partners. Gruppen består av seniora konsulter med bred erfarenhet och stark förmåga att leverera enskilt, eller i samarbete för mera omfattande och komplexa projekt.

Nätverk

För att klara av än bredare engagemang och för att kunna skjuta till fler resurser då så krävs har Advince dessutom ett ytterligare omfattande nätverk av kvalificerade konsulter, var och en expert på sitt respektive område.