Mikael Kruhsberg
Kompetenser
Förvärvsintegration
Strategiarbete
Affärsutveckling
Projektledning
Förändringsledning
Utbildning
Civilingenjör från KTH
MBA från Insead
+46 (0)8 519 420 51
info@advince.se

Mikael Kruhsberg

Seniorkonsult/ Samarbets-partner

Mikael har en bred konsultbakgrund från internationella konsultföretag. Han har också haft VD-roller i flera mjukvaru- och tjänsteföretag. Genomförda uppdrag fokuseras kring förvärvsintegration och komplexa förändringsprojekt inom sektorer som livsmedelindustri, daglivaruhandel, life science, professionella tjänster, media och finansbranschen.

Partner och managementkonsult på Global PMI Partners.

 • Lantmännen

  Förvärvsintegration av Rasiogro

 • Aspia

  Genomförd carve-out från PWC

 • LRF Media

  Genomfört avyttringar av LRF Medias magasin

 • Nordiskt mejeriföretag

  Ledde utvecklingen av ny företagsstrategi

Vårt team

Partners

För att adressera vår kärnverksamhet, huvudsakligen inom förändringsledning, organisation, process och kravställning, arbetar vi i nära samarbete med partners. Gruppen består av seniora konsulter med bred erfarenhet och stark förmåga att leverera enskilt, eller i samarbete för mera omfattande och komplexa projekt.

Nätverk

För att klara av än bredare engagemang och för att kunna skjuta till fler resurser då så krävs har Advince dessutom ett ytterligare omfattande nätverk av kvalificerade konsulter, var och en expert på sitt respektive område.