Michael Holm
Kompetenser
Förvärvsintegration M&A
Transformation och programledning
Strategiskt förändringsarbete
LinkedIn

Michael Holm

Seniorkonsult/Partner

Olika ledarskapsroller på Ericsson varav 8 år utanför Sverige i huvudsak inom strategi, M&A, sälj & marknadsföring och affärsutveckling.​ 10 år som partner och management konsult på Global PMI Partners ​

Svenska, flytande engelska och tyska

Vårt team

Partners

För att adressera vår kärnverksamhet, huvudsakligen inom förändringsledning, organisation, process och kravställning, arbetar vi i nära samarbete med partners. Gruppen består av seniora konsulter med bred erfarenhet och stark förmåga att leverera enskilt, eller i samarbete för mera omfattande och komplexa projekt.

Nätverk

För att klara av än bredare engagemang och för att kunna skjuta till fler resurser då så krävs har Advince dessutom ett ytterligare omfattande nätverk av kvalificerade konsulter, var och en expert på sitt respektive område.