Mats Palving
Kompetenser
Digitalisering och strategiskt förändringsarbete
Program- och projektledning
Bred internationell erfarenhet av IT och Telekom
Försäljning, marknadsföring och partnerskapsarbete
Utbildning
Civilekonom, Karlstad universitet
Internationell marknadsföring, Universitet i Pforzheim, Pforzheim, Tyskland

Mats Palving

Seniorkonsult

Senior Executive with solid Telecoms and IT background and a proven track-record in business execution and customer relationship management. Considerable international experience and ability for managing multicultural teams across multiple locations towards achieving financial targets and increased internal efficiency

Vårt team

Partners

För att adressera vår kärnverksamhet, huvudsakligen inom förändringsledning, organisation, process och kravställning, arbetar vi i nära samarbete med partners. Gruppen består av seniora konsulter med bred erfarenhet och stark förmåga att leverera enskilt, eller i samarbete för mera omfattande och komplexa projekt.

Nätverk

För att klara av än bredare engagemang och för att kunna skjuta till fler resurser då så krävs har Advince dessutom ett ytterligare omfattande nätverk av kvalificerade konsulter, var och en expert på sitt respektive område.