Mathias Unger
Kompetenser
Verksamhets- och processutveckling
Transformation och automatisering
Produktutvecklingsmetodik
Utbildning
Civilingenjör, KTH
Ingénieur diplômé, Ecole Centrale Paris
mathias.unger@advince.se
LinkedIn

Mathias Unger

Seniorkonsult /Partner

Mathias gillar att sätta sig in i verksamheter, förstå deras specifika förutsättningar och tillsammans med kollegor och kunder arbeta fram lösningar på problem, undanröja hinder och bidra till att förbättra verksamheter, processer, kundupplevelser, tjänster eller produkter.

Verksamhets- och processutveckling brinner Mathias för, gärna i komplexa miljöer, eller där det går att hitta effektiviseringsmöjligheter eller ökad kundnytta.

 • Lean/Processutveckling - Försäkringar

  Införande av lean i hela organisationen. Samarbete med ledningsgrupp i framtagande av leanprinciper och planering av implementering i organisationen. Huvudansvar för leanimplementering inom IT.

 • Projekledning - offentlig sektor

  Arbetat med projektledning vid införandet av två nya förmåner. Huvudmålet med projektet var att kunna administrera de nya förmånerna, inklusive utveckling av IT-stöd till handläggarna som automatiserar delar av handläggningen

 • Analys - Logistik

  Lönsamhetsanalyser med avseende på kund och produkt. Förslag på åtgärder baserat på lönsamhetsanalysen. Huvudansvar för kalkylen

 • Projektledning - Industriell service

  Ansvarig för identifiering och uppstart av effektiviseringar av projektarbetet vid stora serviceprojekt. Stöd och samarbete med ledningen för projektorganisationen och serviceprojektledningen

 • Processutveckling - offentlig sektor

  Delaktig i kravställning av förändrad produktionsstyrning. Projektets huvudmål var att införa automatiska kontroller för att minska antalet felaktiga utbetalningar.

Vårt team

Partners

För att adressera vår kärnverksamhet, huvudsakligen inom förändringsledning, organisation, process och kravställning, arbetar vi i nära samarbete med partners. Gruppen består av seniora konsulter med bred erfarenhet och stark förmåga att leverera enskilt, eller i samarbete för mera omfattande och komplexa projekt.

Nätverk

För att klara av än bredare engagemang och för att kunna skjuta till fler resurser då så krävs har Advince dessutom ett ytterligare omfattande nätverk av kvalificerade konsulter, var och en expert på sitt respektive område.