Måns Fajerson
Kompetenser
Project/program management
Change management
Process development and implementation
Strategies
Demand requirements (IS/IT)
Supplier interactions and negotiations
IT due diligence
Utbildning
Project Management (PROPS)
M.Sc Chemical Engineering
+46 (0)8 519 420 43
mans.fajerson@advince.se
LinkedIn

Måns Fajerson

Seniorkonsult/Partner

Måns Fajerson är sedan 2014 Partner och managementkonsult på Advince. Han har en lång erfarenhet från ett antal ledande chefsbefattningar inom bland annat produktion, sälj, inköp och logistik. De senaste tio åren har Måns framgångsrikt byggt upp Supply Chain-funktioner inom Ericsson och senast på Nordkalk, där han även ingick i koncernens ledningsgrupp.
Inom Advince arbetar Måns framförallt med frågor kopplat till Supply Chain – Inköp och Logistik – men även generella ledningsgruppsfrågor och IT-strategiarbete.

 • 2020

  Inköpschefsuppdrag

  Interim inköpschef inom MedTech samt en stöd- och rådgivande funktion inom för produktion dess digitalisering

 • 2019

  Project management of ERP system change in

  Producion company with multi country operations (Europé). External Project manager representing customer towards ERP-supplier. Responsible for all workstreams, budget and timeplan.

 • 2018

  IS/IT Road Map – Project-/program management

  Demand planning, choosing ERP and implementation in multi-country Swedish company.

 • 2015-2020

  IT Due Diligence

  Several Due Diligence in M&A projects.

 • 2017

  Inköpschefsuppdrag

  Agerat tf Inköpschef på flera bolag för förändring, uppbyggnad, kompetenshöjning, digitaliseringsprojekt osv.

Vårt team

Partners

För att adressera vår kärnverksamhet, huvudsakligen inom förändringsledning, organisation, process och kravställning, arbetar vi i nära samarbete med partners. Gruppen består av seniora konsulter med bred erfarenhet och stark förmåga att leverera enskilt, eller i samarbete för mera omfattande och komplexa projekt.

Nätverk

För att klara av än bredare engagemang och för att kunna skjuta till fler resurser då så krävs har Advince dessutom ett ytterligare omfattande nätverk av kvalificerade konsulter, var och en expert på sitt respektive område.