Lena Sundsvik
Kompetenser
Projekt-, Program- och Förändringsledning
Verksamhet- och Processutveckling
Lean & effektivisering
Utveckling av företagskultur
Utveckling av ledningsgrupper, chefer och medarbetare
Utbildning/Workshopsledning
Strategiarbete
Utbildning
Förändringsledning, Prosci & Wallbreaker
CTT, Cultural Team Transformation, Barrrets Value Center
Leadarskapsutvecklingsprogram, Chef
Lean och Six Sigma
Civilingenjör Maskinteknik, KTH
+46 (0)70 385 05 99
lena.sundsvik@advince.se
LinkedIn

Lena Sundsvik

Seniorkonsult/Partner

Lena har lång erfarenhet av förändrings- och verksamhetsutvecklingsarbete både som chef inom fordonsbranschen och som managementkonsult inom både privat och offentlig sektor.

Med Lenas trygga arbetssätt uppnås effektiva och tydliga organisationer där medarbetarna trivs, förstår verksamhetens syfte och känner att de bidrar till resultat och måluppfyllelse.

 • 2018-2020

  Processutveckling och ledningssystem – Projektledning

  Utveckling, dokumentation och uppföljning av processer i startup.

 • 2016-2018

  Införande av nya försäkringsförmåner och nytt IT-stöd på myndighet - Förändringsledning

  Genomfört analys av verksamhetens förmåga att hantera förändring samt aktiviteter i form av information, kommunikation. utbildningsinsatser och uppföljning för att nå önskat resultat och effekter.

 • 2016-2017

  Utveckling av företagskultur på Försäkringsbolag - Projektledning

  Kulturmätning (CTT), analys samt facilitering av framtagandet av önskade värderingar och principer för att klara pågående digitalisering. Samt plan för förankring och implementering i organisationen

 • 2015-2016

  Kundbemötande service– Projektledning

  Tagit fram och genomfört ett utvecklingsprogram kopplat till kundbemötande för service personal.

 • 2011-2012

  Medarbetarutveckling industriföretag & myndighet – Utvecklare/Utbildare

  Tagit fram och genomfört utvecklingsprogram för alla medarbetare kopplat till ansvar i förändring och utveckling. Fokus på praktiska verktyg för medvetenhet och insikt.

Vårt team

Partners

För att adressera vår kärnverksamhet, huvudsakligen inom förändringsledning, organisation, process och kravställning, arbetar vi i nära samarbete med partners. Gruppen består av seniora konsulter med bred erfarenhet och stark förmåga att leverera enskilt, eller i samarbete för mera omfattande och komplexa projekt.

Nätverk

För att klara av än bredare engagemang och för att kunna skjuta till fler resurser då så krävs har Advince dessutom ett ytterligare omfattande nätverk av kvalificerade konsulter, var och en expert på sitt respektive område.