Kristoffer Gustafsson

Seniorkonsult

Kristoffer har sin kompetens inom IT-infrastruktur genom mångårig erfarenhet i roller som IT-chef och IT-tekniker. Fokus kring infrastruktur och drift, speglat i olika åtaganden inom projektledning, upphandlingar, outsourcing/insourcing, förändringsprocesser och konsolidering.

Vårt team

Partners

För att adressera vår kärnverksamhet, huvudsakligen inom förändringsledning, organisation, process och kravställning, arbetar vi i nära samarbete med partners. Gruppen består av seniora konsulter med bred erfarenhet och stark förmåga att leverera enskilt, eller i samarbete för mera omfattande och komplexa projekt.

Nätverk

För att klara av än bredare engagemang och för att kunna skjuta till fler resurser då så krävs har Advince dessutom ett ytterligare omfattande nätverk av kvalificerade konsulter, var och en expert på sitt respektive område.