Jerker Bergström

Seniorkonsult

Jerker har verkat i konsultbranschen sedan 1988 och har gedigen erfarenhet av strategifrågor, affärsplaner, projektportföljer, organisation, ledarskap, processutveckling, IT-arkitektur, projektstyrning m m – kort sagt det som behövs för att lyckas med ett projekt.
Jerker kombinerar förståelse för affärsmöjligheter och önskade effekter med en djup teknisk förståelse för IT-lösningar, parat med en förmåga att leverera och få det gjort.

Vårt team

Partners

För att adressera vår kärnverksamhet, huvudsakligen inom förändringsledning, organisation, process och kravställning, arbetar vi i nära samarbete med partners. Gruppen består av seniora konsulter med bred erfarenhet och stark förmåga att leverera enskilt, eller i samarbete för mera omfattande och komplexa projekt.

Nätverk

För att klara av än bredare engagemang och för att kunna skjuta till fler resurser då så krävs har Advince dessutom ett ytterligare omfattande nätverk av kvalificerade konsulter, var och en expert på sitt respektive område.