Hans Linder

Seniorkonsult

Hans Linder är lyhörd, engagerad och har lätt för att förstå en verksamhets behov. Genom sin förmåga att kommunicera med personer inom alla nivåer och olika roller i ett företag eller en organisation skapar Hans ett bra samarbetsklimat för hela förändringsprojektet.
Hans kommer inom Advince fokusera på rollen som lösningsarkitekt med sin djupa kompetens inom Dynamics 365 Customer Engagement (Microsoft Dynamics CRM) och Microsofts molntjänster inom Microsoft Azure i uppdrag inom områden som affärssystem, business inteligence, dokumenthantering, ärendehantering, integrationer och datamigrering.

Vårt team

Partners

För att adressera vår kärnverksamhet, huvudsakligen inom förändringsledning, organisation, process och kravställning, arbetar vi i nära samarbete med partners. Gruppen består av seniora konsulter med bred erfarenhet och stark förmåga att leverera enskilt, eller i samarbete för mera omfattande och komplexa projekt.

Nätverk

För att klara av än bredare engagemang och för att kunna skjuta till fler resurser då så krävs har Advince dessutom ett ytterligare omfattande nätverk av kvalificerade konsulter, var och en expert på sitt respektive område.