Hans Lindblom
Kompetenser
Inköp och supply chain på global nivå
Organisationsutveckling i olika typer och storlek av organisationer
Transformation
Ledarskap
Utbildning
Civilekonom internationell inriktning Linköpings universitet
Interna och externa ledarskapsprogram, som IFL
LinkedIn

Hans Lindblom

Seniorkonsult/Partner

Hans är en analytisk, lyhörd/lyssnande och har en förmåga att både skapa trivsel en god arbetsmiljö i lednings-, projekt eller arbetsgrupper med deltagare från olika områden eller kulturer.
Hans, med sina över 30 års erfarenhet av ledande befattningar i stora internationella företag, tillför till Advince en kärnkompetens inom upphandling, kategoristyrning samt hantering av leverantörer. Genom ett tydligt ledarskap och förmåga att driva utveckling har Hans ofta en ledande roll i korsfunktionellt arbete mellan kund och leverantör.

  • 2020

    Supply chain manager

    Interimuppdrag för att skapa en effektiva processer och en inköpsorganisation, kategorihantering och genomföra strategiska upphandlingar

Vårt team

Partners

För att adressera vår kärnverksamhet, huvudsakligen inom förändringsledning, organisation, process och kravställning, arbetar vi i nära samarbete med partners. Gruppen består av seniora konsulter med bred erfarenhet och stark förmåga att leverera enskilt, eller i samarbete för mera omfattande och komplexa projekt.

Nätverk

För att klara av än bredare engagemang och för att kunna skjuta till fler resurser då så krävs har Advince dessutom ett ytterligare omfattande nätverk av kvalificerade konsulter, var och en expert på sitt respektive område.