Hans Kihl
Kompetenser
Lönsamhetsstyrning
Process- och verksamhetsutveckling
Värderingsstyrt ledarskap och förändringsledning
Lean
Utbildning
Civilingenjör Maskinteknik, inriktning produktionsekonomi och logistik, Lunds tekniska högskola
+46 (0)8 51942051
info@advince.se

Hans Kihl

Seniorkonsult/Partner

Hans har lång erfarenhet som managementkonsult, med fokus på styrning, ledning och ledarskap.

En förståelse för affären, verksamheten, ekonomin och systemen ger en bra grund för holistiska lösningar. Han har integritet att utmana och ifrågasätta, och drar sig inte för att kavla upp ärmarna och dyka ner i verksamhetens detaljer för att kunna pussla ihop hur helheten fungerar.

Hans drivs av att påverka och se resultat, både i den omgivning han verkar i och i sin egen utveckling, och att ha kul på vägen dit.

 • 2018-2020

  Interim ekonomichef

  Utveckling av styrnings- och rapporteringsprocesser, öka mängden datadrivna beslutsunderlag, DD-process

 • 2018

  Strategiskt och operativ stöd

  Skapa förutsättningar för systemlösningar och ökad förståelse kring kostnadsförbrukning och produktlönsamhet

 • 2017-2018

  Interim business control

  Skapa "Cost awareness" i en utvecklingsorganisation

 • 2016-2017

  Interim business control

  Utveckling av verksamhetens uppföljningsprocesser, styrningsmodell och kravställa relevant systemstöd

Vårt team

Partners

För att adressera vår kärnverksamhet, huvudsakligen inom förändringsledning, organisation, process och kravställning, arbetar vi i nära samarbete med partners. Gruppen består av seniora konsulter med bred erfarenhet och stark förmåga att leverera enskilt, eller i samarbete för mera omfattande och komplexa projekt.

Nätverk

För att klara av än bredare engagemang och för att kunna skjuta till fler resurser då så krävs har Advince dessutom ett ytterligare omfattande nätverk av kvalificerade konsulter, var och en expert på sitt respektive område.