Carlolof Borgudd
Kompetenser
Strategi- och affärsutveckling
Program-, projekt- och förändringsledning
Ekonomistyrning
Kommunikation, processer och lösningsdesign
Kravställning
Leverantörshantering, upphandlingar och avtal
Utbildning
Diverse projektlednings- och applikationsutbildningar
IFL- chefsprogram
Civilekonom Uppsala Universitet
+46 (0)851942051
carlolof.borgudd@advince.se
LinkedIn

Carlolof Borgudd

Seniorkonsult/Partner

Carlolof har lång erfarenhet av förändringsarbete som linjechef, CFO och CIO, inom stora nordiska entreprenadföretag.

Med bred erfarenhet av affärsutveckling, projekt-, program- och förändringsledning i större organisationer och förmågan att skapa effektiva projektteam leder Carlolofs arbete ofta till väl genomförda uppdrag, uppnådda mål med stark koppling till affärsnytta.

 • 2017-2018

  Upphandling av systemstöd för nordisk entreprenadverksamhet – Programledning

  Framtagning av gemensamma processer, krav och systemarkitektur samt upphandlingsunderlag för en anskaffning av ett Upphandlingssystem för att hantera underleverantörer.

 • 2017-2018

  Olika utredningar till statliga myndigheter – Programledning

  Genomfört utredningar kring leverantörs- och avtalshantering samt ett pilotprojekt för införa en gemensam modell TBM för uppföljning av IT-kostnader

 • 2016-2018

  IS/IT Road Map – Projekt-/programledning

  Fullskalig analys och kartläggning av det befintliga affärs-och systemstöd i flera företag. Gemensamt resultat är en föreslagen väg framåt för de kommande årens förändringsarbete.

 • 2016

  E-handelslösning – Projektledning

  Projektet innefattade att kravställa och projektleda ett införande av en e-handelslösning i ett fastighetsbolag.

 • 2014-2015

  Upphandling av Ekonomi- och E-handelssystem – Projektledning

  Kravställa och upphandla ett nytt IT-stöd, Ekonomi- och E-handelssystem för Sida och dess Utlandsmyndigheter, samt att slutföra arbetet med och implementera en ny ekonomimodell.

Vårt team

Partners

För att adressera vår kärnverksamhet, huvudsakligen inom förändringsledning, organisation, process och kravställning, arbetar vi i nära samarbete med partners. Gruppen består av seniora konsulter med bred erfarenhet och stark förmåga att leverera enskilt, eller i samarbete för mera omfattande och komplexa projekt.

Nätverk

För att klara av än bredare engagemang och för att kunna skjuta till fler resurser då så krävs har Advince dessutom ett ytterligare omfattande nätverk av kvalificerade konsulter, var och en expert på sitt respektive område.