Bobbie Baars
Kompetenser
Projekt- och programledning
Förändringsledning
Verksamhetsutveckling
Mentorskap och Projektledarstöd
Kommunikation i fokus
RPA (Robot Process Automation, digitalisering)
Bid manager LOU-upphandlingar
Utbildning
Certifierad IPMA-B (komplexa projekt)
Flertal projektledarkurser
Prosci ADKAR (förändringsledning)
PPS programstyrning
LOU, PM3
Professionellt styrelsearbete, diplomutbildning
+46 (0)733 982600
Bobbie.baars@advince.se
LinkedIn

Bobbie Baars

Seniorkonsult/Partner

Om Bobbie får förtroendet att leda ert projekt får ni en konsult som under mer än 25 år arbetat i olika roller inom IT.
Många uppdrag har inneburit att ta fram förändringsprocesser där affärsnytta för verksamheten varit viktig. Bobbie är van att leda genomförandet i påföljande projekt.
Mycket van att stötta kunden och mindre vana projektkollegor om projektet känns ”stökigt”.
Projekten är ofta kommunikationsintensiva, där det krävs att utifrån ett kommunikationsperspektiv hela tiden få med sig olika parter för att uppnå ett lyckat resultat. På utsatt tid!

 • 2019-2020

  RPA/Digitalisering – Projektledare, Bid manager

  Leda/driva LOU-upphandling av kommunens kommande RPA-leverantör (Robot Process Automation) och att bygga upp en RPA-tjänst kring detta. Avsikten är att kommunens verksamheter ska kunna nyttja tjänster och automatisera utvalda processer

 • 2018-2019

  RPA/Digitalisering – Programledare, Bid manager

  Uppdraget var att paketera och etablera en helt ny typ av tjänst - Automatisering av verksamhetsprocesser, genom RPA (Robot Process Automation). Därefter leda/driva LOU-upphandling av kommunens kommande RPA-leverantör.

 • 2016-2017

  Införande UBW/Proceedo – Huvudprojektledare

  Projekt för plattformsbyte. Bobbies roll var att som huvud-PL från kommunens sida leda projektet och även stödja de sju delprojektledarna i deras delvis nya roller. Stor vikt på tydlighet och kommunikation lades. Projektet styrdes med betydande tonvikt på tid.

 • 2007-2020

  Mentor och projektledarstöd

  Agerar löpande mentor i mentor/adept-program. Har även vid flertalet tillfällen agerat projektledarstöd, både som uttalad tydlig roll och i min roll som huvudprojektledare.

Vårt team

Partners

För att adressera vår kärnverksamhet, huvudsakligen inom förändringsledning, organisation, process och kravställning, arbetar vi i nära samarbete med partners. Gruppen består av seniora konsulter med bred erfarenhet och stark förmåga att leverera enskilt, eller i samarbete för mera omfattande och komplexa projekt.

Nätverk

För att klara av än bredare engagemang och för att kunna skjuta till fler resurser då så krävs har Advince dessutom ett ytterligare omfattande nätverk av kvalificerade konsulter, var och en expert på sitt respektive område.