Benny Carlsson
Kompetenser
Projektledning
”Low-Code” utveckling.
Kravanalytiker
Förändringsarbete. Leda genomförande av förändringar.
IT-processer
Leda och organisera utvecklings-team samt utveckling av IT-system.
Utbildning
Low-Code utveckling, Agila metoder
Diverse projektlednings- och applikationsutbildningar
IT, ekonomi och sociologi Uppsala Universitet, Uppsala
+46 (0) 8 519 420 51
Benny.carlsson@advince.se
LinkedIn

Benny Carlsson

Seniorkonsult

Benny är en professionell, driven och engagerad projektledare och förvaltningsledare som länge varit självgående i sin yrkesroll. Han utför arbetsuppgifterna och leder med en målmedveten och serviceinriktad inställning där han prioriterar resultat och måluppfyllelse.

Han har lång erfarenhet som IT-konsult inom såväl privata företag som myndigheter.

Med Bennys breda erfarenhet och kompetens som IT-projektledare och bakgrund som utvecklare kan han även ta ansvar för hela utvecklingskedjan från kravställande och design till genomförande och leverans gärna med Agila arbetsmetoder.

 • 2017-2019

  Agil IT projektledning, Agil Kravanalytiker, testledning, teamledare

  Kund: PEAB Byggservice AB Utveckling av system för projektadministration, hantering av förfrågan och offert samt projektstöd vid start och drift av projekt.

 • 2016-2017

  Agil projektledning

  Kund: Trafikverket Leda ett utvecklingsteam (ca 10 personer) som arbetade enligt SCRUM. Teamets uppgift var att underhålla och utveckla ett brosystem.

 • 2010-2016

  IT projektledning, Kravanalytiker, testledning

  Kund: Trafikverket. Upphandling och anpassning av nytt projektstyrningssystem. Kartlägga befintliga processer, ansvara för hela kravprocessen, delta i upphandling, leda anpassning av upphandlat system, leda testarbete.

 • 2009-2010

  IT projektledning

  Kund: Vägverket/Trafikverket. Anpassa styrprocesserna då Vägverket och Banverket slogs ihop till Trafikverket. Anpassa ekonomimodell och affärssystem (Agresso) samt projektstyrningssystemet PLS. Ensa krav mellan Vägverket och Banverket, designa lösningar, kartlägga integrationer, samordna arbetet mellan verksamheten, IT-avdelningen och leverantörerna, leda testarbetet samt planera införandet.

Vårt team

Partners

För att adressera vår kärnverksamhet, huvudsakligen inom förändringsledning, organisation, process och kravställning, arbetar vi i nära samarbete med partners. Gruppen består av seniora konsulter med bred erfarenhet och stark förmåga att leverera enskilt, eller i samarbete för mera omfattande och komplexa projekt.

Nätverk

För att klara av än bredare engagemang och för att kunna skjuta till fler resurser då så krävs har Advince dessutom ett ytterligare omfattande nätverk av kvalificerade konsulter, var och en expert på sitt respektive område.