Typ: Förändring

Kategorier: Blogg Nyheter Uppdrag

Sourcing

Sourcing kan beskrivas som en strukturerad process, som innebär kritisk analys av organisationens spend, för att därefter