Fallstudie

Veidekke Bostad

Veidekke Bostad
Projekt
Projektledning, implementation av affärssystem
Branch
Bygg
Omfattning
Modernisering och konsolidering av affärsstödssystem och relaterade processer
PROGRAMLEDNING
PROCESSUTVECKLING, KOMMUNIKATION
TJÄNSTEUTVECKLING

Bostadsföretag som bygger och säljer bostäder till privatpersoner. 50 anställda och verksamhet spritt över Sveriges storstadsregioner.

Arbetar med långa projekt, från förvärv av mark till konstruktion och försäljning

Bakgrund & Utmaning

 • De affärssystem som användes vid Veidekke Bostad, Agresso 5.4 samt SPCS, drogs med en del problem.
 • Koncernredovisningen var en manuell hantering med stöd av SPCS koncernredovisning och uppföljningen av verksamheten skedde nästan uteslutande i Excel.
 • Båda lösningar saknade en tydlig dokumentation samt begränsningar kring utförande.
 • Antalet bolag i SPCS närmade sig 100 stycken inklusive flera koncerner och ett beslut var taget att bolaget skulle ingå i samma installation av Agresso som systerbolaget Veidekke Entreprenad. Detta skedde samtidigt som en ny ledning rekryterades.

Lösningen

 • Veidekke uppdrog åt Advince att leda förändringarna.
 • Lösningen innebar att samtliga bolag sköttes i Agresso 5.5. SPCS användes endast för boksluts- och deklarationsarbete för de mindre bolagen via en SIE export från Agresso.
 • En koncernövergripande projektmodell inklusive SVA implementerades.
 • Koncernredovisningen automatiserades för att endast utföras i Agresso.
 • På grund av den stora mängden bolag implementerades även en modell för att enkelt skapa och förvalta bolag.

Uppnådda Resultat

 • Modernisering av affärssystem till Agresso aktuell version
 • Automatisering av koncern-redovisning
 • Introduktion av ny koncern-övergripande projektmodell

Sammanfattning

Genom att alla bolag fanns i Agresso gick det att från systemet erhålla en ögonblicksbild över hela bolagsstrukturen. Koncernredovisning och SVA (successiv vinst avräkning) för projekt som hanteras i flera bolag byggdes upp i systemet för att undvika manuellt hantering, skapa en stabil lösning samt att öka spårbarheten.

Vill du diskutera ett liknande project?

Image Description
Fallstudier

Läs hur vi har hjälpt företag med bättre effektivitet och lönsamhet

PEAB Byggservice
Logo

System för att hantering av förfrågan, offert samt projektstöd vid start och drift av projekt

Kommun i Stockholmsområdet

Kommun i Stockholmsområdet

Upphandling (LOU), Bygga upp tjänst kring området RPA (Robot Process Automation)

Detaljhandel – Säljstöd

Detaljhandel – Säljstöd

Processutveckling, förändringsledning och implementering av IT-stöd

Vill du veta mer? Läs alla fallstudier