Fallstudie

PEAB Byggservice

PEAB Byggservice
Projekt
Anbud-Förfrågan-Projektstöd
Branch
Bygg
Omfattning
System för att hantering av förfrågan, offert samt projektstöd vid start och drift av projekt
PROJEKTLEDNING/TEAMLEDARE
KRAVANALYTIKER
TESTLEDNING
PROCESSUTVECKLING

PEAB behövde stöd för att kunna säkerställa att huvudprocesserna följs enligt VLS.
Samtidigt behövdes även stöd för att bättre ta hand om förfrågan- och offerthantering.

Vi tog fram en 1:a version av kravspecifikation, beslutade om Agila arbetsmetoder samt bildade ett team med 4 utvecklare och 1 projektledare.
Påverkade anställda: ca 900.

Beskrivning

 • Utveckla en modul som hanterar hela anbudsflödet från förfrågan från kund till att offert skickas och sedan att ett projekt skapas.
  • Anbuds-modulens syfte är att tvinga till att följa regler och lagar samt att vara ett hjälpmedel för att få bättre kvalitet och uppföljning genom hela processen.
  • All information som skapas under anbudsprocessen tas till vara och används i senare steg i processen.
 • Utveckla funktioner som stödjer arbetet att följa huvudprocesserna enlig VLS, genom hela projektets livscykel.
  • Projektstödet är anpassat till olika typer av projekt samt projektets olika stadier (Kund/offert, Produktions-förberedelser samt Produktion).
 • Projektet levererade 100% mer funktionalitet än planerat på utsatt tid till budgeterad kostnad. Tack vare att hela teamet arbetade efter Agila metoder i hela utvecklingsprocessen samt effektiv styrning.
 • Utmaningen var det Agila arbetssättet, kravspecifikationen var övergripande och skulle utvecklas tillsammans med systemet. Arbetssättet krävde löpande tillgång till personal från PEAB.
 • Det var även en utmaning att göra bra tidsbedömningar för planering av sprintarna samt att löpande förse utvecklarna med underlag.
 • Att projektet blev en succé beror på ett professionellt utvecklingsteam samt det Agila arbetssättet. Peab kunde utveckla och förfina sina krav löpande under tiden de såg systemet växa fram.

”Vi kunde aldrig drömma om att vi skulle få så mycket funktionalitet levererat i rätt tid till  budgeterad kostnad.”

bitr. Regionchef

Projektet säkerställde

 • Att samtliga kunder som Peab vill göra affärer med får en offert med rätt kvalitet.
 • Att det ges stöd genom projektets hela livscykel, så att regler, lagar och processer följs.
 • Att data återanvänds, det som skapas i tidigare steg följer med till nästa steg i processen.

Vill du diskutera ett liknande project?

Image Description
Fallstudier

Läs hur vi har hjälpt företag med bättre effektivitet och lönsamhet

Kommun i Stockholmsområdet

Kommun i Stockholmsområdet

Upphandling (LOU), Bygga upp tjänst kring området RPA (Robot Process Automation)

Veidekke Bostad
Logo

Modernisering och konsolidering av affärsstödssystem och relaterade processer

Detaljhandel – Säljstöd

Detaljhandel – Säljstöd

Processutveckling, förändringsledning och implementering av IT-stöd

Vill du veta mer? Läs alla fallstudier