Fallstudie

Kommun i Stockholmsområdet

Kommun i  Stockholmsområdet
Projekt
Tjänsteframtagning + upphandling
Branch
Kommun
Omfattning
Upphandling (LOU), Bygga upp tjänst kring området RPA (Robot Process Automation)
PROGRAMLEDNING
KOMMUNIKATION
PROCESS- och TJÄNSTEUTVECKLING
BID MANAGER

Kommunen stod inför utmaningen att inköpt produkt och påbörjad utveckling i verksamheten saknade struktur, förvaltningsorganisation och långsiktighet

Man valde i det läget att ta in en konsult för att strukturera upp och upphandla en långsiktig partner.

Uppdragets längd: 11 månader

Beskrivning

  • Analys av nuläget. Ansvarig för framtagande av styrdokument för programmet, inför genomförande.
  • Ansvarig för och drivande av tjänsteframtagandet. Tjänsten hanterade arbetsprocessen, dvs genomförandet av själva tjänsten gentemot dess interna beställare/användare, nyckling och fördelning av kostnader, supportorganisation och arbetssätt, förvaltningsorganisation och dess roller, informations- och kommunikationsmaterial. Samt prioritering och ”kö” av inkommande beställare.
  • Bid Manager i LOU-upphandling av långsiktig RPA-partner.
  • Kommunen verkar i Stockholmsområdet och är måna om att ligga i framkant vad gäller teknik och innovation.

Vill du diskutera ett liknande project?

Image Description
Fallstudier

Läs hur vi har hjälpt företag med bättre effektivitet och lönsamhet

PEAB Byggservice
Logo

System för att hantering av förfrågan, offert samt projektstöd vid start och drift av projekt

Veidekke Bostad
Logo

Modernisering och konsolidering av affärsstödssystem och relaterade processer

Detaljhandel – Säljstöd

Detaljhandel – Säljstöd

Processutveckling, förändringsledning och implementering av IT-stöd

Vill du veta mer? Läs alla fallstudier