Fallstudie

Hemtjänst – Onboarding

Hemtjänst – Onboarding
Projekt
Onboarding av nyanställda
Branch
Vård och omsorg
Omfattning
Processutveckling och implementering av IT-stöd
Partner
Amanzia
Processutveckling
Kravanalys
Implementering IT-stöd

Hemtjänstföretaget upplevde att introduktionen av nyanställda var rörig, man missade moment i introduktionen och det tog lång tid att få nyanställda att bli produktiva. Man upplevde att det ledde till att man fick svårt att behålla personal.

Dessutom skapade osäkerheten hos nyanställda en otrygghet hos brukarna. Man önskade en mer sammanhållen och strukturerad process.

Bakgrund

 • Företag inom hemtjänst i Stockholmsförort
 • Cirka 200 anställda
 • Personalomsättning 10%
 • Många vikarier under sommarmånaderna

Målbild

 • Brukare ska inte uppleva att en nyanställd är ny och osäker
 • Alla nyanställda ska känna sig säkra på sina arbetsuppgifter
 • För att mäta måluppfyllelse valdes två olika enkäter, Socialstyrelsens årliga brukarundersökning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen” för att mäta brukarnöjdhet och en intern medarbetarenkät för att mäta medarbetarnöjdhet.

Genomförande

Nuläge

 • I nulägesanalysen identifierade vi upplevd tidsbrist och bristande struktur som de viktigaste grundorsakerna
 • Det viktigaste för nyanställda och medarbetare var att introduktionen säkerställer att de nyanställda vet vad som förväntas av dem, får kunskap om vilka arbetsuppgifter som ingår och kan utföra dem. 

Lösningar

 • Befintlig excel-checklista reviderades och förankrades, ny ansvarsfördelning och en ”mentorroll” skapades för sammanhållen introduktion
 • Förbättrat IT-stöd för hela introduktionsprocessen konfigurerades och infördes (Amanzias ”Onboardinglösning”, baserat på Microsofts standardprodukter)

Resultat

 • Alla stegen i introduktionen genomfördes
 • Introduktionen genomfördes på 4 veckor jämfört med ca 8 veckor innan
 • Nyanställda mer nöjda med introduktionen. ”Man känner sig välkommen och introduktionsprocessen ger ett proffsigt intryck” – medarbetarundersökning
 • Nyanställda blev mer effektiva och bidrog snabbare  – medarbetarundersökning 
 • Kollegor fick snabbare stöd och avlastning från den nyanställde  – medarbetarundersökning
 • Chefer upplevde att det var lättare att planera och följa upp alla aktiviteter före, under och efter introduktionen – medarbetarundersökning
 • Högre andel positiva svar på frågan ”Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig?” i Socialstyrelsens årliga brukarundersökning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen”

Vill du diskutera ett liknande project?

Image Description
Fallstudier

Läs hur vi har hjälpt företag med bättre effektivitet och lönsamhet

Detaljhandel – Säljstöd

Detaljhandel – Säljstöd

Processutveckling, förändringsledning och implementering av IT-stöd

PEAB Byggservice
Logo

System för att hantering av förfrågan, offert samt projektstöd vid start och drift av projekt

Kommun i Stockholmsområdet

Kommun i Stockholmsområdet

Upphandling (LOU), Bygga upp tjänst kring området RPA (Robot Process Automation)

Vill du veta mer? Läs alla fallstudier